Materiálová laboratoř

3D digitální mikroskop

 

Digitální mikroskopy umožňují současně provádět pozorování, snímat obrázky a měřit vlastnosti se zobrazováním objektů v obrazovkovém rozhraní.

Provádět lze 2D měření v reálném čase, a dále lze získávat údaje o profilu, výšce a objemu 3D snímků.

Nepřekonatelná hloubka
ostrosti, která je
20x větší než
u optických mikroskopů.

Měření šroubu (50x)

Měření oblasti
emulze (1000x)

Provádění měření
v reálném čase, přímo
na obrazovce.

3D zobrazování a analýza