Materiálová laboratoř

3D digitální mikroskop

 

Digitální mikroskopy umožňují současně provádět pozorování, snímat obrázky a měřit vlastnosti se zobrazováním objektů v obrazovkovém rozhraní.

Provádět lze 2D měření v reálném čase, a dále lze získávat údaje o profilu, výšce a objemu 3D snímků.

Nepřekonatelná hloubka
ostrosti, která je
20x větší než
u optických mikroskopů.

Měření šroubu (50x)

Měření oblasti
emulze (1000x)

Provádění měření
v reálném čase, přímo
na obrazovce.

3D zobrazování a analýza

Fluorescenční rentgen (XRF) Hitachi X-RAY

 

Měření vrstvy pomocí FT110A XRF s novou funkci automatického ostření, které automaticky zaostří na vzorek a získá optický obraz během několika sekund.

Přesné měření tloušťky vrstvy 50 nm Au za 10 sekund
Optimální geometrie poskytuje vyšší citlivost i pod mikro paprskem, což umožňuje vyšší přesnost měření s kulatým kolimátorem 0,1 nebo 0,2 mm.

Měření bez standardního vzorku - měření lze provádět bez standardních vzorků tloušťky rozšířením softwaru FP.

Drsnoměr Surftest SJ-210

 

Provádění analýzy drsnosti povrchu v souladu s různými mezinárodními normami (EN ISO, VDA, ANSI, JIS), stejně jako s vlastním uživatelským nastavením.

Kromě vypočtených výsledků mohou být zobrazeny výsledky výpočtů sekcí, vyhodnocované profily a křivky a amplitudy distribučních křivek.

Tvrdoměr Industar MVM

 

Řada tvrdoměrů Industar MVM představuje klasické mikrotvrdoměry s oblíbeným a praktickým C-rámem, které jsou ovládány prostřednictvím membránové klávesnice..

SMART mikroskop ALL-IN-ONE

 

Mikroskop disponuje digitální SMART kamerou s vysokým FullHD rozlišením 1080p.
Optika mikroskopu spolu s kamerou je upevněna na celokovovém bytelném stojanu profesionálního elektronického mikroskopu umožňující posun nahoru a dolů a otáčení kolem své osy. Stojan disponuje obrovskou pracovní základnou o rozměru 378x245mm, na které lze umístit jakékoliv PCB.

Provádíme testování  adheze, měření intenzity lesku, visuální kontrolu vzhledu pomocí mikroskopu, přesné měření rozměrů a dalších parametrů.

Místnost pro dokonalé metalografické vzorky

 

Kotoučové řezací zařízení - Struers Labotom 5
Zalévací jednotka na vzorky - Citopress 5
Stroj pro automatické broušení, lapování a leštění materiálů - Tegramin-20