Elox

Eloxování neboli anodická oxidace hliníku je řízený proces koroze hliníkových materiálů v elektrolytu. Výsledný produkt je korozivzdorná a tvrdá vrstva oxidu hlinitého.

V roce 2016 byla v Seven-K postavena automatická linka na povrchové úpravy hliníku pro všechny druhy hliníkových materiálů od odlitků po přesné frézované díly z duralu v rozmezí vrstvy +-3 µm

Přírodní elox
Vrstvy v rozmezí 5 – 25 µm, mikrotvrdost až 400 HV

Černý elox
Vrstvy v rozmezí 10 – 25 µm, mikrotvrdost až 400 HV

Tvrdý elox
Vrstvy v rozmezí 35 – 90 µm, mikrotvrdost až 850 HV

Lesklý elox
Vrstvy v rozmezí 5 – 15 µm, lesk 150 – 900 Gu

Pasivace hliníku
Vrstva do 2 µm

Rozměr van:

Maximální hmotnost dílů je 300 kg.