Analytická laboratoř

„Procesy pod kontrolou“

Analýza všech lázní dle kontrolního plánu
Archivování všech výsledků analýz více než 10 let zpět
Analýza odpadních vod z vlastní čistírny odpadních vod
Analýza vstupní chemie
Laboratorní zkoušky pokovení

ICP

Tímto přístrojem lze stanovit jednotlivé prvky od běžných koncentrací , až po stopová množství jednotlivých prvků, vlastně většiny z celé periodické tabulky.
V naší aplikaci slouží především na stanovení obsahu jednotlivých kovů. (Zn ,Ni, Al, Fe, apod.)